přejít na web metalfestopenair.cz EN

31.05.-02.06.2019 PLZEŇ, AMFITEÁTR LOCHOTÍN

Organizační řád a pokyny pro návštěvníky Metalfest Open Air:

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje! Na festival se vydávají 3 denní permanentky a jednodenní vstupenky.
 2. Jediná platná měna ve festivalovém areálu bude CZK! Možnost výměny EUR-CZK na pokladně u vstupu do areálu! Zpětná výměna CZK-EUR nebude možná!
 3. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 5. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 6. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 7. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 8. Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 9. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 10. Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 11. Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!
 12. Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. 

přejít na web metalfestopenair.cz